Skuteczność Envirox’u

    Największe oszczędności paliwa pomierzone na hamowni bądź na pracujących pod stałym obciążeniem silnikach ze sprawnymi wtryskiwaczami to 13 – 14%. Wynik taki można uzyskać, jeśli silnik jest pozbawiony nagaru (nowy silnik lub taki, który pracował wcześniej na Envirox’ie bądź został wcześniej oczyszczony z nagaru przy użyciu środków chemicznych). Jest to maksymalna oszczędność, jaką można uzyskać przy zastosowaniu Envirox’u.

Największe oszczędności paliwa (7 – 12%) uzyskuje się:

    – przy sprawnych wtryskiwaczach,

    – w silnikach bez nagaru w komorze spalania,

    – w pojazdach na dalekich trasach z małą ilością hamowania i przyśpieszania – ruch zbliżony do jednostajnego.

Najmniejsze oszczędności paliwa ( 5 – 7%) uzyskuje się:

    – przy niesprawnych wtryskiwaczach,

    – w silnikach z dużą ilością nagaru w komorze spalania,

    – w pojazdach pracujących w ruchu miejskim z dużą ilością hamowania i przyspieszania – ruch niejednostajny.

Silniki z dużym przebiegiem

    W silnikach z dużymi przebiegami (z dużą ilością nagaru) wtryskiwacze rozpylają paliwo na tyle źle, że fakt wzbogacenia paliwa o Envirox może przynosić wyniki mniejsze od spodziewanych np. rzędu 3 – 4 % oszczędności. Zaobserwowane zwiększanie się oszczędności paliwa wraz z przejechanymi kilometrami wiąże się z procesem stopniowego czyszczenia komory spalania – wypalania nagaru z wtrysków i gładzi cylindrów. Czas wypalania nagaru można skrócić stosując podwójną dawkę Envirox’u tj. 1:2000.

Nowe silniki

    W nowych silnikach ze sprawnymi wtryskiwaczami uzyskuje się natychmiastowe duże oszczędności paliwa i wzrost mocy silnika.