Skład chemiczny:

– Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa),

– Dozwolone mikstury organiczne,

– Nano-drobiny dwutlenku ceru (CeO2).

Dokładny skład zawiera Karta Charakterystyki.

    Envirox ™ DPF Assist nie jest bardziej szkodliwy niż olej napędowy i powinien być traktowany z podobnym poziomem ostrożności.