Porofix Nadproże to innowacyjny produkt stworzony do eliminacji mostków termicznych powstających nad otworami okiennymi, drzwiowymi oraz do stosowania pod roletami. Produkt firmy Aerogels Poland Nanotechnology  Sp. z o.o. jest zaawansowanym technologicznie rozwiązaniem poprzez zastosowanie nanotechnologicznych izolacji termicznych. Porofix Nadproże jest jednocześnie bardzo prosty i szybki w montażu.

 

W związku z rosnącymi cenami energii należy zwrócić szczególna uwagę na izolację termiczną, jaką stosujemy w budynkach. Postępowanie zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2010/31/UE, która wprowadza standard budynku prawie „zeroenergetycznego” od 2020 r., wymusza stosowanie coraz lepszych i nowocześniejszych rozwiązań w tym zakresie.

 

Czym są mostki termiczne ?
Mostki termiczne to miejsca konstrukcji (ściany, stropu lub dachu), w których, z powodu gorszych własności termoizolacyjnych, następuje wzmożona ucieczka ciepła.

Powstają one na skutek wad projektowych lub niestarannego wykonawstwa tj. użycia niewłaściwej zaprawy do murowania lub termoizolacji, wad wykonania wieńców i nadproży czy też pozostawienia bruzd instalacyjnych bez ocieplenia.

Właściwe ocieplenie nadproży jest warunkiem niezbędnym do wykonania poprawnej konstrukcji budowlanej, w której zastosowano okna lub drzwi zewnętrzne.
Aby spełnić te wymagania firma Aerogels Poland Nanotechnology wprowadziła innowacyjny system – Porofix Nadproże – rozwiązanie zaawansowane technologicznie dzięki zastosowaniu nanotechnologicznych izolacji termicznych.
Co wyróżnia Porofix Nadproże:

 • najniższa wartość współczynnika przewodzenia ciepła ¬λ = 0,014 W/(m·K),
 • niezmienność izolacyjności w czasie,
 • paroprzepuszczalność,
 • odporność na ściskanie,
 • niewielka grubość – 10 mm,
 • hydrofobowość,
 • elastyczny produkt dopasowuje się do wszystkich nierówności,
 • szybki i łatwy montaż

 

Produkt Porofix Nadproże jest przebadany przez akredytowane laboratorium:

Badania termowizyjne przedstawione na grafice i w tabeli pokazują praktyczny sposób działania Porofix Nadproże.

Jest to obecnie pierwsze i najskuteczniejsze na rynku rozwiązanie techniczne w eliminacji mostków termicznych z użyciem izolacji nanotechnologicznych Porogel.

Zastosowanie systemu czterokrotnie poprawi izolacyjność termiczną elementów zaizolowanych oraz pozytywnie wpłynie na efektywność energetyczną obiektu.

Porofix Nadproże dostępne są w dwóch długościach – 1,5 m.b. oraz 2,5 m.b. – i stałej szerokości 25 cm (dotyczy wkładu izolacji termicznej grubości 10 mm). Produkt jest gotowy do natychmiastowego montażu.

 

Korzyści z zastosowania Porofix Nadproże:

 • oszczędność energii – niższe koszty,
 • szybki zwrot inwestycji
 • eliminacja przemarzania elementów zaizolowanych (m.in. brak grzyba i wilgoci)
 • lepszy komfort termiczny
 • poprawa efektywności energetycznej budynku
 • wieloletnia trwałość izolacji – nieporównywalna z konkurencją
 • czterokrotnie mniejsze straty ciepła


Zastosowanie Porofix Naproże :

 • Nadproża okienne
 • Nadproża drzwiowe
 • Rolety i kasety
 • Inne elementy żelbetowe (np. wieńce)

Porofix Nadproże jest chronione prawem patentowym w UE.

Produkt jest gotowy do natychmiastowego montażu zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Zastosowanie ogólne

Produkty z grupy Porofix stosuje się z powodzeniem w wielu gałęziach przemysłu, m.in. w branży budowlanej, wydobywczej, ciepłownicznej, paliwowo-energetycznej, petrochemicznej, militarnej, motoryzacyjnej, odzieżowej, a nawet obuwniczej.

Podstawowym składnikiem oferowanych produktów firmy Aerogels Poland Nanotechnology Sp. z o.o. jest aerożel, który składa się w ponad 90% z powietrza, co czyni go najskuteczniejszym izolatorem o najniższym przewodnictwie termicznym. Powietrze jest ograniczone krzemionkowym szkieletem tworzącym nanonopory (nawet do 99,8% objętości), które minimalizują wpływ konwekcji i promieniowania. Ponadto, aerożel jest ciałem stałym, zbudowanym z cząsteczek krzemionki, będącej słabym przewodnikiem ciepła.

Łatwość stosowania i skuteczność produktów Porofix osiągnięta jest dzięki następującym cechom produktu:

 1. Są bardzo cienkie 5 mm, 10 mm lub wielokrotność tych liczb w zależności od potrzeb.
 2. Posiadają rewelacyjny współczynnik przenikania ciepła Lambda 0,014 W/mk przy grubości 5 mm grubości .
 3. Materiał jest wyjątkowo elastyczny – można go dowolnie układać, przyklejać, wycinać i mocować.
 4. Są hydrofobowe i paroprzepuszczalne.
 5. Można je stosować na zewnątrz lub wewnątrz budynku – instalacji izolowanej termicznie.
 6. Jest odporny na ściskanie. Porofix nie traci właściwości termicznych pod naciskiem lub dużym obciążeniem .
 7. Można go łączyć z innymi materiałami niezbędnymi do realizacji różnych rozwiązań technicznych .