TECHNOLOGIA MYCIA I ODTŁUSZCZANIA:

Produkty nasze są uniwersalne pod względem sposobów stosowania, dlatego mogą być używane zarówno do stosowania ręcznego (w gospodarstwach domowych), jak i w przemysłowych systemach oczyszczających.
Należy pamiętać, że dla osiągnięcia optymalnych wyników trzeba przestrzegać technologii ich stosowania i przede wszystkim uwzględnić następujące zasady:


Właściwy dobór produktu

Z całej gamy oferowanych przez nas produktów należy wybrać ten środek, który będzie najbardziej odpowiedni dla materiału, z jakiego wykonana jest oczyszczana powierzchnia oraz stopnia i rodzaju występującego na niej zanieczyszczenia. Należy przy tym uwzględnić szorstkość i stan czyszczonej powierzchni.

Odpowiednie stężenie roztworu myjącego
Ponieważ każdy rodzaj i stan czyszczonej powierzchni oraz stan, rodzaj i intensywność występującego na niej zabrudzenia jest inny, należy zalecenia podane na etykiecie traktować jako orientacyjne i doświadczalnie dobrać najwłaściwsze. Dobór optymalnego stężenia roztworu myjącego pozwoli na uzyskanie właściwego efektu przy najniższych kosztach.

Odpowiednia temperatura roztworu
Z uwagi na to, że roztwory myjące sporządzone z oferowanych przez nas produktów zawierają dużą ilość wody zalecane jest nie stosowanie ich przy ujemnych temperaturach. Skuteczność działania naszych produktów jest taka sama w temperaturze 10°C jak i 80°C, z tym tylko, że przy niższych temperaturach należy dać im możliwość dłuższego oddziaływania na czyszczoną powierzchnię, lub zwiększyć stężenie roztworu.
Optymalna temperatura roztworu to 40 do 80°C. Aktywne powierzchniowo produkty firmy CHRISAL nie tracą swojej właściwości nawet w temperaturach wyższych niż 200°C, dlatego można je stosować także do czyszczenia pieców, kominów lub maszyn i urządzeń w trakcie pracy.

Sposób nanoszenia roztworu
Dla oferowanych przez nas produktów nie jest istotne, w jaki sposób będziemy go nanosić na czyszczoną powierzchnię, lecz żeby optymalnie rozprowadzić go na niej. Dopuszczalne są wszystkie dostępne sposoby spełniające ten warunek. W zależności od potrzeb i możliwości możemy do tego celu użyć zarówno ściereczki, gąbki, szczotki, spryskiwacza lub mopa, jak i profesjonalnego sprzętu takiego jak maszyny czyszczące, myjki ciśnieniowe lub wanienki.

Czas działania roztworu
Może oferowane przez nas produkty wymagają trochę więcej czasu by należycie wywiązać się ze swojego zadania, a być może inne produkty muszą zostać szybko usunięte by całkowicie nie zniszczyły czyszczonej powierzchni, lecz jedno jest pewne – wszystkie muszą mieć swój optymalny czas na działanie. W przypadku naszych produktów czyszczących ten czas jest zależny od rodzaju materiału i stanu powierzchni (gładka czy porowata) od rodzaju i charakteru zanieczyszczenia (kurz, osad nikotynowy czy smar grafitowy) oraz od temperatury i sposobu czyszczenia. Im grubsza, starsza czy twardsza jest warstwa zanieczyszczenia, tym dłużej powinniśmy pozwolić działać naszym preparatom. Zwykle, optymalny czas oddziaływania wynosi od kilku sekund (kurz, osad nikotynowy) do kilku minut (smar grafitowy; sadza).

Działania mechaniczne wspomagające proces czyszczenia
W przypadku większych zanieczyszczeń pojawia się konieczność ich mechanicznego usuwania. Możemy to robić w różny sposób np. wykorzystując do tego celu wanny ultradźwiękowe czy wibracyjne lub myjki, czy też inne urządzenia do mycia wyrobów pod ciśnieniem. Możemy również używać ręcznych sposobów np. szczotek, skrobaczek, strumienia wody lub sprężonego powietrza.

Powyższy schemat jest odzwierciedleniem działania naszej technologii, która pozwala na wzajemne uzupełnianie się poszczególnych czynników (produkt, czas, temperatura, mechanika). Pozwala to na dopasowanie technologii do możliwości i potrzeb każdego klienta.