Analiza eko-skuteczności potwierdzona przez koncern BASF.

Sposób przeprowadzenia analizy otrzymał certyfikat oraz identyfikator

    Eko-skuteczność oleju napędowego z dodatkiem Envirox™ jest znacznie wyższa niż dla paliwa bez dodatku przy eksploatacji pojazdów ciężkich. Ogólna wielkość oddziaływania na środowisko jest znacząco niższa dla paliwa z dodatkiem, jako że nawet niewielka ilość Envirox™ powoduje znaczną obniżkę w zużyciu paliwa.

    Koszt całkowity paliwa z dodatkiem Envirox™ na przestrzeni całego cyklu użytkowania jest znacznie niższy niż koszt dla paliwa bez dodatku. Koszty dodatkowe związane z katalizatorem paliwowym są bardziej niż skompensowane poprzez oszczędności w zużyciu paliwa.

    Wyższość eko-skuteczności oleju napędowego z dodatkiem Envirox™ jest utrzymywana przy wszystkich badanych wartościach zużycia paliwa.